Books » Księga godzin

Księga godzin

Księga godzin – ułożone w rytmie tradycyjnego horarium Brzasku, Dnia, Zmierzchu i Zmroku rozważania i poezje Thomasa Mertona, jednego z największych mistrzów duchowych XX wieku – zaprasza do medytacji i zachęca do odkrywania bogactwa chrześcijańskiego dziedzictwa.

Author(s): ,
Year: 2009

Buy OnlineShare

Psalmy, kantyki, hymny i litanie, wezwania i listy, błogosławieństwa i prośby – wszystko to składa się na oryginalny brewiarz, który zachwyci swą urodą i głębią każdego, kto pragnie uniknąć rutyny i pośpiechu zarówno w modlitwie, jak i w życiu.

Za życia Merton wielokrotnie dawał wyraz przekonaniu, że lectio ­divina, kontemplacja i wychwalanie Boga nie są zajęciami zarezerwowanymi dla mnichów.

Kathleen P. Deignan CND w piękny i przejmujący sposób sformu­łowała na nowo jego przesłanie dla współczesnego chrześcijanina.

Write a Review